Anasayfa            İlanlarınız             Üye ol               Üyelerimiz        Sitede Ara         Hizmetlerimiz           İletişim

Anasayfa            İlanlarınız             Üye ol               Üyelerimiz        Sitede Ara         Hizmetlerimiz           İletişim
KİLİS ATASÖZLERİ

Eldeki gömlek eskimez
Pammık yansın keyf olsun
Ergene avrat boşamak kolay
Et borca olur amma ciğer borca olmaz
Katıra kimin oğlusun demişler,dayım at demiş
Deliden getme yola başına gelir bela
Değirmende yükümüz yok ama;nöbet kavgasında başımız yarıldı
Gişi seni sağ sever,komşu seni var sever
Yetişemediğin köyün beri yanında yat
Doğru minare var,onun da içi eğri
Meyil verme evliğe,eve gider unutur
Öksüzün karnına vurmuşlar,vay arkam demiş
İtin eşkıyası süyükte gezer
Abdal ata binerse bey oldum sanar;
çelem aşa girerse yağ oldum sanar
Arsız adama söz neylesin,kokmuş ete buz neylesin
Aşını pişir söyle,sözünü döşür söyle
Atın ürkeği,yiğidin korkağı
Atlar tepişirken,eşekler ayak altında kalır
Atlı konak sığmış,itli konak sığmamış
At verirse meydan vermez,meydan verirse at vermez
Avrat lazım kalçalı,oğlan doğursun aslan pençeli
Ayrandan aşağı katık olmaz
Güzelden yar eksilmez,çirkinden çor eksilmez
Güzele köken yakışır,çirkine allar neylesin.
Abdaldan paşa olmaz
Açık sofra teklif istemez
Aç olan taşın berkini yer
Ağaç yaprağı ile gürler
Ahrezin dilinden sahibi anlar
Ana ile kız dövüşmüş,komşu essah sanmış
Arık aranır ama ad aranmaz
Arsızın yüzüne tükürmüşler,yağmur yağıyor sanmış
Astar bez olmaz,üvey öz olmaz
Bakacak yüze s.çma,sı.acak yüze bakma
Berk kaçan atın b.ku seyrek düşer
Bey de ölür abdal da
Bir senden büyüğü,bir de senden küçüğü dinle
Biri yiye,biri baka kıyamet ondan kopa
Çarşı iti kapı beklemez
Çölün yazından,körün nazından sakın
Değirme dudağı dudağa,gider kulaktan kulağa
Dinsizin hakkından imansız gelir
Dirisi beş kuruş etmez,ölüsüne güç yetmez
Dokuzunda ne ise doksanında da odur
Ecel geldi cihane baş ağrısı bahane
Fısıltı ev yıkar
Gönül kondu bir b.ka,o da mis gibi koka
Görmemişin bir oğlu olmuş,tutmuş s.kini koparmış
Kel ölür sırma saçlı olur,kör ölür çiğdem gözlü olur
Kırkından sonra azanı,kırk top kendir zaptetmez
İtin duası kabul olsa gökten kemik yağar
Sır verme dostuna,saman doldurur postuna
Önde gideni Şam'da görmüşler


+Acından karnı gurlar,başında nergis parlar
+Ayran bulamaz içmeye,attan gider s.çmaya
+Dilim,bana geydirir kilim
+Kapını berk basır,komşunu hırsız çıkarma
+Endeze işler,el ögünür
+Tüfeğin değmeyeni olmaz,gözlemeye göz gerek
+Aç koyma hırsız edersin,çok söyleme yüzsüz edersin
+Kimse ayranım eşki demez
+Alim kocadıkça koç olur,cahil kocadıkça heç olur
+O.urgan g.te arpa çöreyi bahane
+Et yukarıda,ip aşağıda
+Yorgan kısa boyun uzun,büzül döyyüs büzül
+Çarşı uzun para yok,gezin döyyüs gezin
Gece uzun avrat yok,kazın döyyüs kazın
+B.kun adını badi seba koymuşlar
+Yılanın sevmediği yarpız,o da başı ucunda biter
+Aç ayı oynamaz,dolu çuval eyilmez
+Malın azı kan yudurur,çoğu kendi kendin öldürür
+İte vurmazlar sahibinin hatırı için
+Baktın gördün kar bultu;dönüp eve getsene
Tarhana çorbası içip yorganı başına çeksene
+Deli terzi kör köşker,iğne iplik bitmese günde bir kaftan diker
+Köpek külahı neylesin,dingildedimi düşer
+Değirmenden gelenden poğaç umarlar
+Serçenin çığı olmaz
+Tilhabeş'in hocası-Düden'in türkücüsü
Meşhurdur,"Çobanbey"in baş kesmesi
+Elbeyli'de düğün çalınır,seyran onun sonunda
+Dirisine geydirmedik ki cübbe,ölüsüne yaptırak bir kubbe
+K.ncık yalanır,erkek dolanır
+Yaş yılı yetmiş,bıyığı bitmiş
+Aman aman misafir,ekmek yoktur su vafir
+Kayna kazanım yazacak,misafir oturur güzecek
+Dağlara tolu yağdı,başımıza deli yağdı
+Karpız tiyeğinde gizlenir
+Katırın ardında gezme,çünkü babası eşektir
+Keseden tiyek sökmüş,elden yiyen dökmüş
+Kızım sana söylorum,gelinim sen anla
+Ben ayıba körem,elinkini görem
+Et ekmek üstüne
+Ekmeği dizinde,hayası yüzünde
+Horozu çok olan köyün,sabahı geç olur
+Çatal kazık yere batmaz
+Çobanın gönlü olursa,tekeden teleme çalar
+Komşu komşunun eşeğini türkü söyleyerek araştırır
+El elin aynasıdır
+Ala kargada alacağım olsun,almazsam gözümü oysun
+Aş daşarsa,çömçeye baha biçilmez
+Kaşıkdan topladık,çömçeden dağıttık
+Kabaltıda dilenir,arasada sadaka verir
+Damancının malına tolu değmez
+İtin sahibi itten yavuz gerek
+El sumsuğunu yemiyen,kendi sumsuğunu muşta sanır
+Damda yakacak,başımıza kalkacak mı buldun
+Ağır daşdan batman döğerler,hafif daştan g.. silerler
+Azzap der yılım yetti,demez ki ömrüm bitti
+Yavuz şahne,ölçer hakkını alır(Şahne ağaların harman bekçisi)
+Gelini güveği beğenmeli!
+Oğlun kimi ever,kızın kimi gelin et
+Çürük mürük koz verdik,altın kimi kız aldık
+Bahçalarda pirpirim peyvazı,bu da ottuz yılın ayvazı
+Kurdun adı çıkmış,tilkicik var baş keser
+Aha yılan,aha meses
+Et diye kaptık,balcan bölkü çıktı
+Bir kebem var atarım,nerde olsa yatarım
+Mart'ın gönlü olursa,iti uludur,çütü yeridir
+İki kaynar bir daşar,güzelin aşı tez bişer
+Kış çıkmadan maraz çıkmaz
+Getir bana hıdrellezi,gösterim sana yazı
+Pirinci bişir unut,bulguru bişir yut
+Yıkın bir duvar,şaafını ayıklayarak
+Hamamcı açtı,keller ulaştı
+Teşti kazanı satarsan-Ramazanın rızkı bol olur
+Vakitsiz gelen misafir,iki kapıyı birden avara eder
+Erkek eşşeğin angırmayanı olmaz,harmansız yıl olmaz
+İt kışı geçirir ama gel derisine sor
+Karakış kış giderse zemheri ayaz
Kızın halhalını altından ederim bu yaz
+Allah bereket versin Tilki'nin kuyusuna,
İki keçi neylesin şu dağın ayısına
+Erken kalkanı hacda görmüşler
+Ölüyü gününde defnet,tavuğu pininde yakala
+Aldık oğluma kızını,azrail görsün yüzünü
+Köyden köye it ürümez
+Aptezsize namaz dayanmaz
+Kış zengini hamal eder,fakiri rahvan eder
+Göle su gelinceye kadar,kurbağanın gözü berelenir
+Öküzüm büyük olsun da çüt çekmesin
+Mal benim olsun da içinde davar yayılsın
+Babası koruk yer,oğlunun dişi kamaşır
+Söyleyi söyleyi ozan olduk
+Sağır ozanı çatlatmış
+Suyun yeri sudan soğuk,ekmeğin yeri koskovuk
+Her deliye parmağını sokma,kiminde yılan olur kiminde çıyan
+Gah koku alır sürtüşür,gah kıyyık alır dürtüşür
+B.k yiyenin b.ku yenmez
+Erindiğinden ermeniye dayı diyecek,erinene eşek derler
+Yahşi yiğit yareninden belli olur
+Sorma yiğidin aslını,sohbetinden bellidir
+Tezekten terazinin,b.ktan nüyüsü olur
+İtin ölümü gelirse,masata s.çarmış
+Tas yitmiş curunu başına geçmiş
+Ne esner ne mum tutar
+An beni bir kozdan o da fış çıksın
+Saplık seninse,samanlıkta mı senin
+Ahmağı söylek,şahitliğini bile eder
+İti öldürene sürüttürürler
+Ac it fırın damını bekler
+Alma avradın dulunu,s...... parasını pulunu
+Arefe günü traşa ne,bayram günü aşa ne
+Acı aciri mihrican çalmaz
+Öğünme çördük(ot) seni damda da gördük,duvarda da gördük
+Kör gözden yaş,fakirden aş bekleme
+Densiz hasta olmasın,dennak aş ermesin
+Boşanıp giyişe varma,sevip oynaşına varma
+Halep yolunda deve izi mi arasın
+Aba geymedikse de yakasını gördük
+Aba vakti yaba,yaba vakti aba al
+Kötü bıçak el'e yavuz,kötü avrat dile yavuz
+Kadın gerek bey doğura
+Gel demeden gelen avrat,dah demeden giden at
+Dah demeden giden at,söyletmeden yapan evlat
+Ne yidin dolma,misafirin misafiri olma
+Aşı bişiren değil,yağını tavlayan avrat
+İtin şeriatı değnek
+Düğünde kız beğenenin çayırda öküz beğenenin aklını s......
+Güzele kökende yakışır,çirkine altın neylesin
+Eli ağır zanaat sahibinden,ayağı çabuk dilenci daha karlı
+Zanaat sahibinin ayağı kırık gerek
+Kel kız,emmisi kızının saçından övünür
+Adını deliye koymuş,g....ü çalıya
+Kocamış eşşekte yıllanmış akıl olur
+Dini yok şeytan olsun,malı yok avam olsun
+Ben yedim Allan arttırsın,sofrayı kuran kaldırsın
+Ekmek Hıdır'ın,su Bedir'in yiyin için kudurun
+Sen seni bilmezsen el seni bilir
+Üzümün eyisi tane,karının eyisi nene olur
+Sıçana rakı içirmişler,pissiğe bırroh çağırmış
+Gece işi kör işi
+Halının tozu,kötünün sözü bitmez
+Oduncunun gözü omçada,dilençinin gözü çömçede,zamparanın gözü kalçada
+İtin ahmağı,paklavıyadan pay umar
+Beş para verdik söylettik,on para verdik höstüremedik
+İslamın tembeli derviş,gavurun tembeli keşiş olur
+Bekmez alacak fellahın boğazı culk culk eder
+Deveden düşmüş ama hophopuyu elden bırakmaz
+Öksüz oğlan hırsızlığa çıkarsa,ay ilk akşamdan doğar
+Cücüğü güzün sayarlar
+Elimize verdi bir sıkım küfte,gözümüzü çıkardı dürte dürte
+Astar olsun bez olsun,aman cülhe tez olsun
+Ağaçtan maşa,cingandan paşa olmaz
+Tezekten terazinin,b.tan olur dirhemi
+Oğlan babadan beller sofra açmayı,kız anadan beller biçki biçmeyi
+Ot kökü üstünde biter
+Oturmam diyen yatmış,yimem diyen sofranın yamalığını kapmış
+Kır atı donlu da bilirler,donsuz da
+Karpız kabığından büyüyen eşek,su yolunda anırı anırı ölür
+Kayanın suyu olmaz,ama güzelim bir huyu olur
+Keçinin uyuzu pınarın başında su içer
+İçersen şanımız,içmezsen malımız artar
+Çerçinin bağırdığına inanmaz.eşeğin anırdığına inanır
+Cehenneme giden mi,yevmiye kaça demiş
+Canı yanan eşşek,attan berk kaçar
Kaynak:Zeytindalı Dergisi